2015 #10 – att laga allting med plåster

Dagens teckning har mycket symbolik och även en personlig innebörd. Att försöka att laga med plåster kanske är något man ska fundera på varför man vill sätta på ett plåster – är det något som kommer göra nytta?